Kategorier
Blogg

Besøk på Sletteløkka grendehus

Sletteløkka grendehus, i kjellerlokalene til en Jokerbutikk på Veitvet, er lokalsamfunnets møteplass og navle. Huset fylles hver dag av aktiviteter, gjennomført av lokale innbyggere. Det er kokkekurs, bakekurs og felles matlaging på det store kjøkkenet, norsk språkkafe og arabiskkurs for barn, kåring av “månedens trivselskaper” og “fineste oppgang” (her er det nabolagsmidler som innbyggerne kan bruke til å kjøpe blomster og gjøre området finere); noen har tatt initiativ til å åpne en liten gjenbruksbutikk og noen koordinerer fellesdyrking i pallekarmer. Lokale kunstnere leder tegne- og trykkeverksted for barn, spillgruppa og syklubben møtes regelmessig. Beboerne på Sletteløkka er flinke til å feire storslått: 17. mai og id markeres med felles måltid, musikk, lek og samvær.

Vi samarbeider om hva som skal gjøres og hvordan vi skal gjennomføre. Det betyr at beboere, organisasjoner og bydelens nærmiljøprogram, jobber sammen. Du kan komme med forslag og initiativ. Det kan være aktiviteter på grendehuset – eller det kan være fysiske tiltak som du/dere ønsker at vi skal realisere på Sletteløkka.

https://slettelokka.com/Information

Grendehuset er resultatet av et områdeløft som Oslo kommune igangsatte i 2018. Lars Eivind Bjørnstad og Kari-Hilde Nordengen, bydelskontakter ansatt i kommunen, har vært med siden prosessen begynte. De var utrolig flinke til å formidle sine erfaringer, og vi skjønte fort at deres engasjement og åpen holdning overfor lokalbefolkningen har vært essensiell for å skape tillit og bygge relasjoner.

Menneskerettigheter er det som ligger i bunn, det er selve grunnlaget for hvordan vi skal behandle menneskene i et lokalsamfunn; tenk verdighet og anerkjennelse.

I området rundt grendehuset bor det mange barn og ungdom; flesteparten av de voksne er født og oppvokst i andre land. Behovet for veiledning og hjelp til å navigere det byråkratiske systemet er stort, også på grunn av språklige utfordringer. Grendehuset har blitt til stedet som beboere oppsøker når de trenger hjelp: det er lettere å stille spørsmål og over en kopp kaffe ved kjøkkenbenken enn foran en skillevegg av pleksiglass eller en stor skranke. Bydelskontaktene er tilgjengelige for å finne løsninger og bistå, gi trygghet og pågangsmot. “Hjelp til selvhjelp” gir en stor effekt for hele lokalsamfunnet: informasjon videreformidles også fra beboer til beboer, på gata, i oppgangen og nettopp på møteplassene som den engasjerte lokalbefolkningen skaper daglig på grendehuset.

Gi folk eierskap og ikke still unødvendige byråkratiske krav.
Vis tillit, åpne opp fellesskapet som allerede finnes.

For oss som er i startfasen for Demo Rona, var det nyttig å høre om hvordan de jobbet for å spre informasjon og skape engasjementet blant lokalbefolkningen. Bydelen leide en leilighet i nabolaget, “møteplassen”, der store og små kunne stikke innom, slå av en prat, høre mer om prosjektet, og komme med sine innspill. Det var av stor betydning at det allerede fantes et mini-samlingssted, at bydelskontaktene var synlige og tilgjengelige til faste tider under hele prosessen: når det trengtes dugnadsinnsats for å pusse opp de endelige lokalene og aktiviteter skulle settes i gang hadde lokalbefolkningen allerede fått eierskap til prosjektet og ville bidra. Lokale ildsjeler bidro med å gå fra dør til dør for å få naboene ut av leilighetene sine.

Tør å utfordre andre, og bli utfordret. Ta sjansen, prøv ut. Vi bygger ikke lokalsamfunn ved å kjøpe brus og pizza.

Fritt etter Lars Eivind Bjørnstad

Men ting tar tid. Lars Eivind og Kari-Hilde var tydelige på at det trengs tålmodighet og kondisjon når kommunen og lokalbefolkningen samarbeider. Vi må prøve ut, teste og feile – gjøre mer av det som funker, og mindre av det som ikke funker. Lære å “sitte på hendene”, avvente, og stole på at innbyggerne tar initiativ, men samtidig tilrettelegge for dialog og hjelpe initiativtakere til å komme i gang.


Beboerne på Sletteløkka på Veitvet tok tak i egen situasjon for å forbedre sitt bomiljø, nå åpner de eget grendehus.

Oslo flerkulturelle mødre samlet lokalsamfunnet på Veitvet til stor id-feiring.


Ble du litt inspirert av å lese om aktivitetene som lokalbefolkningen har tatt initiativ til på grendehuset? Kunne du selv tenkt deg å bli aktiv på Demo Rona? Er det noe du brenner for som du hadde likt å dele med andre? Dette vil vi høre om!

Ring Melina på 950 42 634 eller send en e-post til henne: post.folkebibliotek@kristiansand.kommune.no