Kategorier
Blogg

Inntrykk og inspirasjon fra Demo Linderud

Et lite lokale i første etasje på Linderud senter, rett ved siden av en stor Kiwi-butikk, har blitt til et viktig samlingssted for den lokale befolkningen.

Linderud ligger i bydel Bjerke, dog et godt stykke unna det godt etablerte bydelsbiblioteket i tilknytning til “bydelssenteret” og travbanen. Demo Linderud som vi besøkte på studieturen tidlig i april, er resultatet av et prosjekt som Deichman og bydel Bjerke startet i 2018.

Demo Linderud er i dag et samarbeid mellom Deichman og Bydel Bjerke, finansiert av nærmiljøsatsningen på Linderud, Sletteløkka og Veitvet, med funksjoner som frivilligsentral og lavterskel bydelstjeneseter. Fokus er testing av hypoteser omkring lokalbefolkningens behov, med mål om etablering av et fast bibliotektilbud i området. Ny kommunal praksis, frivillighet, styrket sosial profil, forhøyet kompetanse på det flerkulturelle, samt barn og ungdom, vil være relevant også i fremtiden.
Fra prosjektbeskrivelsen til “Demo Deichman – bibliotekets sandkasse!”, et nytt prosjekt (2024–2025) som har som formål å lage en arbeidsmodell for testing av nye konsepter på Demo-bibliotek for både Deichman og hele Norge.
https://bibliotekutvikling.no/prosjektbank/prosjekt/demo-deichman-bibliotekets-sandkasse/

Ranveig Stende Johnsen har ledet prosjektet, og leder også den daglige driften på Demo Linderud. Hun hadde mye interessant å fortelle om prosessen og arbeidet som pågår, ikke minst om hva som er framtida for Demoen nå som prosjektet er i sin sluttfase.

Ungdommer bruker nok Demo Linderud aller mest. Det er ikke mange andre steder der denne aldersgruppen kan samles. Mange bor relativt trangt med mange søsken, og det mangler aktivitetstilbud i nærheten. På Demoen er det mulig å “henge”, gjøre lekser og prate med folk. Mange ungdommer var til stede under besøket vårt, og det var god stemning rundt lerretet der FIFA-gaming var i gang. Ranveig fortalte at det var såpass mange unge mennesker som brukte lokalene, at eldre mennesker av og til ikke turte å komme inn fordi de trodde at det var en ungdomsklubb.

Det er viktig å avklare forventinger med ulike brukergrupper helt fra starten. Relasjonsbygging og tillit er noe vi må jobbe med hele tiden, særlig fordi noen ungdommer har dårlige relasjoner til voksne.

Erfaringsinnsamling gjennom observasjon og samtaler med brukere gjør driften av Demo Linderud dynamisk: når det viser seg at ungdommene i stor grad har fått dekket sine behov, kan ansatte fokusere på å tilrettelegge for andre brukergrupper som nettopp pensjonister og seniorer.

Utviklingen av Demo Linderud har hatt ett grunnprinsipp, nemlig å undersøke hva et bibliotek akkurat her skal være. Det er stort rom for å prøve og feile. I arbeidet har det vært noen sentrale hypoteser om hva slags tilbud og tjenester ulike brukergrupper har behov for. Litt etter litt har disse hypotesene blitt testet ut, videreført eller forkastet.

Det er mye aktivitet på Demo Linderud, hver eneste dag. Det står nesten alltid noe mat eller kake tilgjengelig på det store kjøkkenet, og noen frivillige tilbyr matlagingskurs. Deichman holder selv lesesirkel for babyer, men størsteparten av arrangementer – leksehjelp, arabiskkurs, strikkekurs, ungdomstreff etter stengetid – holdes av frivillige.

Aseel Mahmoud er daglig leder i frivilligsentral Linderud og bruker Demo-lokalene som sitt kontaktpunkt med lokalbefolkningen. Her kan ildsjeler slå av en prat om hvordan de ønsker å bidra i lokalsamfunnet, og Aseel kobler engasjerte mennesker til organisasjoner eller eksisterende tilbud og aktiviteter. Frivilligsentralen bistår også i møte med kommunale og statlige institusjoner, f. eks. når mennesker ønsker å komme i kontakt med bydelstjenester, trenger hjelp til å fylle ut søknader og navigere det byråkratiske samfunnet med manglende norskkunnskaper.

Beliggenheten til Demo, godt synlig og tilgjengelig på kjøpesenteret, er en av grunnene til at tilbudet har blitt tatt så godt imot. Demo Linderud åpnet i 2021, mens pandemirelaterte restriksjoner gjorde det vanskelig å samle mange mennesker på lite rom. Aktivitetene kom i gang etter hvert, men i grunnen har hele konseptet “Demo” blitt til underveis.

Det er viktig å ha en strategi på hvordan testing av hypoteser kan fortsette når driften på Demo først er i gang; drift spiser utvikling.