Om prosjektet

I forbindelse med høring for Kristiansand folkebibliotek sin Bibliotekplan 2022–2026 var det flere som ytret behovet for et bydelsbibliotek øst for sentrum. Kristiansand kommune og Kristiansand folkebibliotek har derfor satt av midler til å etablere Demo Rona i perioden 2024–2025.
Demo kan ha mange betydninger: et demokrati eller folkestyre; en demonstrasjon eller massemønstring; og en skisse, for eksempel en musikkdemo av en sang som skal videreutvikles.
Demo Rona skal bli ditt bibliotek, ditt kultursenter, din møteplass.
Utviklingen av tilbud og tjenester skal derfor skje i samarbeid med en engasjert lokalbefolkning. Å teste, prøve og feile; å se utfordringer og løsninger; hva vil vi, hvordan kan vi få det til? Erfaringene skal også danne et grunnlag for et permanent tilbud på sikt.

Prosjektet har fått finansiell støtte fra Nasjonalbiblioteket. Her kan du lese søknaden som vi sendte inn.

Prosjektgruppen består av

  • Anne Kristin Undlien, biblioteksjef, Kristiansand folkebibliotek
  • Siv Holt, avdelingsleder, Kristiansand folkebibliotek
  • Melina Charlotte Berka, fagbibliotekar, Kristiansand folkebibliotek
  • Nina Stenbro, seksjonsleder fylkesbibliotek, Agder fylkeskommune
  • Heidi Johansen, spesialkonsulent frivillighetsenheten, Kristiansand kommune
  • Eugene Guribye, seniorforsker, NORCE
  • Øyvind Helland, forsker, NORCE

Kontaktperson for prosjektet er Melina C. Berka (tel. 950 42 634).