Kategorier
Blogg

Å gi nytt liv til bøker fra en nedlagt filial

I dag var vi, Astrid og Melina på besøk på Fevik skole. Der finnes det et flott og godt brukt skolebibliotek. I tillegg til barne- og ungdomsbøker hadde Grimstad bibliotek en samling med voksenbøker, romaner, dikt og fagbøker. Denne delen av Fevik filial ble lagt ned i slutten av februar, og vi fikk tilbud om å hente bøker som vi kunne hatt bruk for på Demo Rona.

Det er ikke så lett å begynne med utviklingen av boksamlingen når det er uavklart hvor mye plass vi egentlig har til bøker – fram til nå er det nemlig ikke bekreftet hvilket lokale Demo skal flytte inn i.

Men i og med at det blir et prøveprosjekt, og det vil være begrenset med plass, har vi tenkt at nyere bøker – populære romaner, “praktiske” fagbøker som strikke- eller kokebøker eksempelvis, og samfunnsaktuelle bøker – skal få lov til å ha sin base på Rona. For det skal jo være et levende bibliotek, med bøker som vekker interesse og blir lånt ut; ingen bøker skal støve ned her. Vi har plukket ut noen bøker som fram til åpningen av Demo Rona står i kjelleren på hovedbiblioteket. Det er stort sett norsk litteratur, utgitt i løpet av 2023 og 2022; etterspurte forfattere og titler.

Så trenger vi jo også møbler til både folk og bøker. Her har vi et eksempel på en typisk tidsskrifthylle som kan favne hele 24 forskjellige magasiner. En stor hylle, mest i bredden, for den var i hvert fall lavere enn 160 cm. Men: er det nødvendig med så mange forskjellige tidsskrifter på Rona? Hvordan bruker vi plassen best?