Kategorier
Blogg

Et første innspillmøte

Tirsdag kveld, 16.04., møtte ca. 20 engasjerte mennesker fra lokalsamfunnet opp på Rona senter for å komme med sine innspill til Demo Rona. Biblioteksjef Anne Kristin orienterte kort om prosjektet og hvor langt prosessen har kommet. For å bli bedre kjent med hverandre hadde vi en presentasjonsrunde. Mange av deltakerne hadde tilknytning til lag og foreninger. Det var bl.a. representanter fra Randesund bydelsråd, Strømme og Øvre Fuglevikkleiva vel, malergruppa tilknyttet Aktiv senior, Den kongolesiske forening i Agder og Randesund menighet.

Samtalen gikk lett da bordene skulle i gang med gruppearbeidet og svare på fire spørsmål.

Hvilke grupper har behov for en møteplass i bydelen?

Barn og ungdom, barnehager og skoler; foreldre i permisjon og tilflyttere; mennesker utenfor arbeidslivet, mennesker som er ensomme; innvandrere og nyankomne flyktninger; musikere og kunstnere kom opp som svar.

Hvilke aktiviteter kunne DU bidratt til å fylle Demo Rona med?

Her var det mange som lot seg inspirere av sine egne interesser. Strikke- og litteraturgrupper ble nevnt, sykurs og byttemarked, språkkafe og leksehjelp kom opp som forslag. Hva med foredrag om fiske og friluftsliv? Kanskje danne en gruppe som møtes regelmessig for å binde fluer sammen? Frivillige fra Seniornett foreslo IT-kurs og noen drømte om pallekarmer og fellesdyrking. Brettspillkvelder og puslebord høres ikke bare koselig ut, men har også potensial til å bli en naturlig møteplass for forskjellige aldersgrupper. Temakvelder om mat, kultur og tradisjoner tilknyttet nasjonalitetene som beboere i området har, kan vekke nysgjerrighet og bidra til større forståelse på tvers av kulturelle bakgrunner. Å skape, lære og lære bort: skaffe deltakere, gjerne ungdommer, til Skaperhuset Øst som en slags lokal variant av Skaperhuset på Mosby – “burde være perfekt å la pensjonerte ingeniører bidra med f. eks. dronefiksing og 3D-printing”. I tillegg var noen organisasjoner interesserte i å få tilgang til lokalet for å holde styremøter eller egne medlemssamlinger.

Hvilke andre aktører og ildsjeler bør vi få med?

Det er klart at innbyggerne har mest oversikt over andre engasjerte mennesker og grupperinger i lokalsamfunnet. Randesund ungdomsklubb, speiderne og menigheter ble vi tipset om; Røde Kors, bygdekvinnelaget og Randesund idrettslag kunne vi forhørt oss med om både innspill og samarbeid.

Veien videre?

Vi ønsker å nå ut bredt, og kommer derfor til å invitere til flere ideverksteder. Vi prøver å samle flere unge mennesker, spesielt ungdom, for å høre om deres interesser, ønsker og behov. Datoer blir annonsert her på hjemmesiden og delt på Facebook.